Förskolan Hjalmar AB

Föräldrainformation

Hem & Förskola

Vår målsättning är:
- Att varje familj har en bra inskolning
- Att föräldrarna känner sig trygga med förskolan
- Ett bra samarbete mellan förskola och hem.
- Alla familjer får bra information.
- Föräldrarnas åsikter tas tillvara och de fårmöjlighet att utvärdera verksamheten.

Arbetssätt:
- Vi genomför en trygg inskolning.
- Daglig kontakt och god information om verksamheten.
- Utvecklingssamtal
- Vi ordnar gemensamma föräldrafikan, sommaravslutning och firande av traditioner.

Vårt intranät

Som förälder på Hjalmar är du välkommen att anmäla dig till vårt intranät via vår hemsida http://www.fskhjalmar.se Här kan du delta i diskussioner med övriga föräldrar och på ett smidigt sätt ta del av brev och information. Under fliken Arkiv hittar du månadsbrev, information och verksamhetsdokument. Väl mött på Nätet!

Senast uppdaterad 170217