Förskolan Hjalmar AB

Om Förskolan Hjalmar

Presentation

Förskolan Hjalmar ligger i ett trevlig äldre hyreshus nära tunnelbanan i Kristineberg på Hjalmar Söderbergsväg 14 D. Vi har en stor grön gård som vi delar med hyresgästerna.

På Hjalmar går 45 barn i tre ålderuppdelade barngrupper:
Spanarna med 11 barn 1-2 år
Upptäckarna med 18 barn 2-4 år
Forskarna med 16 barn 4-6 år

Mat och hälsa

Maten lagas på plats av vår kokerska på förskolan Läroriket. Den är vällagad och näringsrik. Den är i möjligaste mån ekologisk och närproducerad. Vi avstår från sötsaker och sötad mat. Läs mer om vår mat Här

Barnen uppmuntras till aktivitet och rörelse genom att vara utomhus och leka varje dag. Vi besöker ofta skogen där vi lär oss om naturen.

Alla barn har rytmik på förskolan. Vi använder oss av material från friskis och svettis. De äldsta barnen får även prova på olika sporter, t.ex. fotboll och skridskoåkning.

Ett medvetet genusarbete

Alla barn ska ha samma möjligheter att utvecklas oavsett kön. Personalgruppen arbetar medvetet med bemöta flickor och pojkar utifrån vilka de är och inte efter deras kön. Förskolans personal består av män och kvinnor i olika åldrar vilket vi uppskattar och aktivt verkar för att bibehålla.

bild-hjalmar.jpg

En typisk dag hos oss

7.10-7.30 Frukost för de barn som kommer tidigt
7.45 Vi går ut på vår gård
9.00 Barnen delas in i sina respektive grupper Spanarna, Upptäckarna och Forskarna för att starta dagens aktiviteter.
11.00 Lunch
11.30 Vilostund
12.30 Aktiviteter inne på avdelningarna
14.00 Mellanmål
14.30 Vi går ut på gården

Det viktigaste på vår förskola är att alla, såväl barn som vuxna trivs. Det ska vara roligt att gå på förskolan och varje barn ska bli uppskattat och bekräftat.

Öppettider

Enligt Stockholms stads riktlinjer erbjuder vi öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden 06.30–18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Senast uppdaterad 170908