Förskolan Hjalmar AB

Välkommen till Förskolan Hjalmar!

Förskolan Hjalmar ligger i Kristineberg i trevliga lokaler och med en stor härlig innergård där barnen erbjuds bra utevistelse i en skyddad miljö.

Förskolan har plats för 45 barn i tre åldersuppdelade grupper och en erfaren personalstyrka av kvinnor och män i olika åldrar.

www.fskhjalmar.se

Hem och förskola

DSCN0138.JPG

- Vi genomför en trygg föräldraaktiv inskolning.
- Vi lägger stor vikt vid den dagliga kontakten och information om verksamheten.
- Våra prioriterade områden är hälsa (utevistelse, rörelse, näringsriktig kost), naturvetenskap, genus och jämställdhet.
- Vi vill att varje barn ska utveckla sin nyfikenhet och sin förmåga att leka och lära.
- Vi vill att föräldrar och pedagoger ska samarbeta kring barnets lärande och vistelse på förskolan.
- Vi har återkommande samtal kring barnets vistelse på förskolan och vilka behov barnet och familjen har.
- Vi dokumenterar vår verksamhet för att ge föräldrarna inblick i deras barns vardag.
- Vi bjuder även till gemensamma, samkväm som föräldrafikan, sommaravslutning och firande av traditioner.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in