Förskolan Hjalmar AB

Synpunkter

Synpunkter och klagomål

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i vår verksamhet och synpunkter och klagomål kan bidrar till att utveckla verksamheten.

Tag kontakta med oss på förskolan. Ring eller maila på: info@fskhjalmar.se

Synpunkter via Stockholmstads webben

Du kan även skicka in synpunkter kring förskola och skola via http://www.stockholm.se.
Självklart får du skicka in synpunkter anonymt. Om du lämnar namn och adress, telefon eller e-postadress, kommer Stockholms stad att meddela dig hur dina synpunkter tas om hand.

Du kan även kontakta Kontaktcentrum och diskutera ditt ärende innan du bestämmer dig för att lämna in ett klagomål till Förskolan. Alla klagomål framförs till de ansvariga för verksamheten, så att även vi får möjlighet att framföra vår syn på synpunkterna/klagomålen.

Senast uppdaterad 170220