Personal

Här kommer det snart en text.

Förskolechef
Susanne Eriksson, 0707-629286

Telefon till förskolan
08-6189744

Avdelningar
Avdelning Spanarna (1–2 år)
Avdelning Upptäckarna (2–4 år)
Avdelning Forskarna (4–6 år)