Välkommen till förskolan Hjalmar

Förskolan Hjalmar ligger i Kristineberg i trevliga lokaler och med en stor härlig innergård där barnen erbjuds bra utevistelse i en skyddad miljö. Förskolan har plats för 46 barn i tre åldersuppdelade grupper. Alla barn ska ha samma möjligheter att utvecklas oavsett kön.

Personalgruppen arbetar medvetet med bemöta flickor och pojkar utifrån vilka de är och inte efter deras kön. Förskolans personal består av män och kvinnor i olika åldrar vilket vi uppskattar och aktivt verkar för att bibehålla