Välkommen till Hjalmar

Visning

Vår nästa öppna visning är 10 maj, klockan 17.15–18.00. Anmäl er till rektor via mejl eller telefon. Se under kontakt.

Om oss

På Hjalmar går 45 barn i tre ålderuppdelade barngrupper. Barnen uppmuntras till aktivitet och rörelse genom att vara utomhus och leka varje dag.

Öppettider

Förskolans verksamhet är anpassad till vårdnadshavarnas behov och livssituation. Förskolan är ansluten till den kommunala kön.

”Alla barn ska känna sig sedda, hörda och samt bekräftade och känna att de är viktiga för gruppen.”