Välkommen till Hjalmar

Visning

Vi har tre öppna visningar i vår: 4 mars, 6 och 10 maj, klockan 17.15–18.00.
Anmäl er via mejl eller telefon. Se under kontakt.

Om oss

På Hjalmar går 45 barn i tre ålderuppdelade barngrupper. Barnen uppmuntras till aktivitet och rörelse genom att vara utomhus och leka varje dag.

Öppettider

Förskolans verksamhet är anpassad till vårdnadshavarnas behov och livssituation. Förskolan är ansluten till den kommunala kön.