Välkommen till Hjalmar

Hem

Förskolan Hjalmar ligger i trevliga lokaler i Kristineberg. Vi har en stor och härlig grön innergård som inspirerar barnen till lek i en skyddad miljö.

Om oss

På Hjalmar går 45 barn i tre ålderuppdelade barngrupper. Barnen uppmuntras till aktivitet och rörelse genom att vara utomhus och leka varje dag.

Öppettider

Förskolans verksamhet är anpassad till vårdnadshavarnas behov och livssituation. Förskolan är ansluten till den kommunala kön.