Välkommen till Hjalmar

Visning

Kontakta rektor på förskolan Hjalmar för en privat visning av förskolan. Anmäl er via mejl eller SMS på 0760-94 54 18.

Om oss

På Hjalmar går 45 barn i tre ålderuppdelade barngrupper. Barnen uppmuntras till aktivitet och rörelse genom att vara utomhus och leka varje dag.

Öppettider

Förskolans verksamhet är anpassad till vårdnadshavarnas behov och livssituation. Förskolan är ansluten till den kommunala kön.

”Alla barn ska känna sig sedda, hörda och samt bekräftade och känna att de är viktiga för gruppen.”