Hjalmar
Hjalmar Söderbergsväg 14 D
112 52 Stockholm
08-618 97 44

Förskolechef
Susanne Eriksson 0707-62 92 86
forskolechef@fskhjalmar.se

Telefon till förskolan
08-618 97 44

Avdelningar
Avdelning Spanarna (1–2 år)
Avdelning Upptäckarna (2–4 år)
Avdelning Forskarna (4–6 år)