Kontakt

Hjalmar
Hjalmar Söderbergsväg 14 D
Postadress: Box 150 50, 104 65 Stockholm

Förskolechef
Mats Loch 0760-94 54 18
rektor@fskhjalmar.se

Avdelningar
Avdelning Spanarna (1–2 år)
Avdelning Upptäckarna (2–4 år)
Avdelning Forskarna (4–6 år)