Om Hjalmar

Förskolan Hjalmar ligger i ett trevligt äldre hyreshus nära tunnelbanan i Kristineberg på Hjalmar Söderbergsväg 14 D. Vi har en stor, grön gård som vi disponerar till förskolans verksamhet. Övrig tid är det är allmän gård för de boende. I närheten av förskolan ligger flera lekparker och grönområden som vi kontinuerligt besöker.

På Hjalmar går 45 barn i åldern 1-6 år, fördelade i tre grupper. Barnen uppmuntras till fysisk aktivitet genom att vara utomhus och leka varje dag. Skogen är ett ställe som vi ofta besöker där vi utforskar naturen. Barnens intressen, frågor, funderingar och Lpfö 18 ligger till grund för hur utbildningen är utformad.

Alla barn ska ha samma möjligheter att utvecklas oavsett kön. Pedagogerna arbetar medvetet med att bemöta flickor och pojkar utifrån vilka de är och inte efter deras kön. Alla barn ska känna sig sedda, hörda och samt bekräftade och känna att de är viktiga för gruppen. Förskolans personal består förskollärare, barnskötare, köksbiträde, lokalvårdare samt en rektor. Här finns både kvinnor och män och vi har en blandad ålder, vilket vi tycker är väldigt bra.

På Hjalmar har vi ett mottagningskök där vårt köksbiträde tar emot mat från Matomsorg catering. Vi erbjuder även frukost och mellanmål.