Öppettider och köregler

Öppettider
Förskolans verksamhet är anpassad till vårdnadshavarnas behov och livssituation. Förskolan ska finnas där för barnen oavsett om föräldrarna arbetar tidiga morgnar eller sena eftermiddagar och vi följer därför kommunens riktlinjer för öppettider; helgfria vardagar 6.30–18.30.
Vid de få tillfällen under året vi stänger förskolan erbjuder vi alternativ förskoleplats på förskola i närheten.
I ”Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg” kan du läsa utförligt om hur det fungerar med öppettiderna, exempelvis att förskolan ska hållas öppen alla helgfria vardagar utom jul-, nyårs- och midsommarafton, samt vilken pedagogisk omsorg förskolan förväntas erbjuda.
För närvarande är öppettiderna: måndag-fredag 7.00–17.15

Köregler
Förskolan är ansluten till den kommunala kön och följer de regler som följer därav avseende bl.a. erbjudande av plats, uppsägning mm. Vi följer även kommunens regler för avgifter.

LänkRegler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholms stad

Avgifter
Du kan läsa om förskolans avgifter på Stockholm Stads webbplats.

Besök vår förskola
Kontakta rektor på förskolan Hjalmar för en privat visning av förskolan. Ni får då titta på våra lokaler och träffa någon av våra pedagoger som berättar om vår verksamhet. Får ni en plats innan ni får tillfälle att besöka oss så är ni välkomna att maila eller ringa så får ni komma på ett besök innan ni tackar ja till platsen.
Skicka ett mail till rektor@fskhjalmar.se eller ett sms till 0760-94 54 18.

Välkomna!
Rektor Mats Loch