Klagomålshantering

Om du som vårdnadshavare känner att du behöver anmäla ett ”klagomål” på förskolan ska du gå tillväga på detta sätt:

Du kan maila på huvudman@tivoliforskolor.se och då händer följande.

Huvudmannen ska bekräfta klagomålet, skyndsamt göra den utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till den som har framfört klagomålet samt aktivt verka för att rutinerna är kända bland vårdnadshavare och personal. Utredningen behöver innehålla tre delar: kartläggning, analys och förslag till åtgärder för att komma till rätta med eventuella brister.

Om vårdnadshavarna inte är nöjda med huvudmannens hantering av klagomålet så finns möjligheten att vända sig till Skolinspektionen som kan inleda tillsyn eller använda uppgiften till sin bevakning av skolor och huvudmän.