Klagomålshantering

Om du har synpunkter på vad som händer på förskolan vänder du dig i första hand till pedagogerna. Du kan även anonymt framföra synpunkter i ”ris och roslådan” placerad i förskolans entré. Du kan även vända dig direkt till rektor eller via mail: rektor@fskhjalmar.se

Är det en fråga som du inte vill eller kan ta direkt med personalen på förskolan kan du vända dig till den som driver verksamheten: huvudmanforskola@gmail.com

Om du inte är nöjd efter dessa steg går det bra att kontakta utbildningsförvaltningen.
Telefonnummer: 08-508 330 00